:

जीवनशैली

top-news

बालबालिका रिसाउँदा कसरी फकाउने ?

सामान्यतया आफूलाई केही सामान चाहिएमा, दु:ख वा पीडा भएमा, मन लागेको चीज खान नपाएमा बालबालिका रिसाउँछन् ।